Έγκρισης ανέγερσης του νέου ναού το 1902

Μητροπολίτης Δράμας  Χρυσόστομος

Τον Οκτώβριο του1902 ο Μητροπολίτης Δράμας  Χρυσόστομος επισκέφθηκε την Καρλίκοβα (Μικρόπολη) προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες της κοινότητας αυτής.

Το συμπέρασμα ήταν ότι η εκκλησία που υπήρχε τότε δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες των ορθοδόξων κατοίκων που έφθαναν τις 185 χριστιανικές οικογένειες. Η παλιά εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ήταν μικρή, στενή, σκοτεινή και ετοιμόρροπη και έπρεπε το συντομότερο να κτισθεί νέα.*1. Η παλιά χτίστηκε απο τους βούλγαρους ορθοδόξους κατοίκους το 1841 πανω στα ερήπεια του Bektaşi Tekke.

Την απόφαση την πείρε αμέσως και έστειλε στις 5 Οκτωβρίου 1902 σχετική αναφορά στο Οικουμενικό πατριαρχείο μαζί με το σχέδιο του νέου ναού που θα χτιζόταν. Με την αναφορά του ζητούσε ο Χρυσόστομος:

α) Να εκδοθεί ειδική άδεια έγκρισης ανέγερσης του νέου ναού ( φιρμάνι ) από την οθωμανική κυβέρνηση στο όνομα του πατριαρχείου κι αυτό για να γίνει αντιληπτό από τους χριστιανούς του χωριού ( οι περισσότεροι  από τους οποίους σλαβόφωνοι ) ότι υπάρχει θρησκευτικός δεσμός ανάμεσα στο πατριαρχείο και στους ορθόδοξους της Μακεδονίας. Ήταν ένας ελιγμός του Χρυσόστομου για να περιφρουρήσει  τους σλαβόφωνους ορθόδοξους χριστιανούς από την βουλγαρική προπαγάνδα που προσπαθούσε με κάθε μέσο να τους οικειοποιηθεί εκμεταλλευόμενη την σλαβική γλώσσα.

β) Ο νέος ναός θα κτιζόταν στον χώρο της πλατείας του χωριού σε κατάλληλο οικόπεδο κοινοτικής ιδιοκτησίας κι έτσι δεν θα χρειαζόταν πρόσθετη δαπάνη για την αγορά οικοπέδου.

γ) Ο ναός θα είχε μήκος 35 πήχεις μαζί με τον νάρθηκα, πλάτος μαζί με τα πτερύγια του νάρθηκα 30 πήχεις και ύψος 15 πήχεις.

δ) Ο νέος ναός θα ήταν αφιερωμένος πάλι στον όνομα του Αγίου Γεωργίου

ε) Η συνολική δαπάνη για την ανοικοδόμηση  του νέου ναού δεν θα ξεπερνούσε τις 500 οθωμανικές λίρες γιατί υπήρχαν όλα το υλικά για τον σκοπό αυτόν και η δαπάνη θα περιοριζόταν μόνο στην πληρωμή των μαστόρων και των εργατών.

στ) Οι χριστιανοί κάτοικοι του χωριού παραμένουν πιστοί στο πατριαρχείο μέχρι σήμερα (5.10.1902, ημερομηνία αναφοράς)

ζ) Το φιρμάνι για την ανέγερση του ναού να εκδοθεί το ταχύτερο και η εκκλησία αυτή να παραμείνει αφορολόγητη στο πατριαρχείο

*1.Kώδιξ αντιγραφής μητρόπολης Δράμας από 1092 μέχρι 18.3.1903 σ.53 (αριθ.πρωτ.527/5-10-1902)

Παρακάτω δημοσιευση απο την Εφημερίδα Φώς της Θεσσαλονίκης 6 Ιουνίου 1938