Μικρόπολη Διοικητικές μεταβολές 1920-1997

1) Σύσταση της κοινότητας Καρλικόβης Ν. Σερών με έδρα τον οικισμό Καρλίκοβα. 2) Ο οικισμός Γραμέντζα προσαρτάται στην κοινότητα Καρλικόβης. 3) Ο οικισμός Ρεσίλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Καρλικόβης. 4) Ο οικισμός Καλαπότι προσαρτάται στην κοινότητα Καρλικόβης 1) Ο οικισμός Ρεσίλοβον αποσπάται από την κοινότητα Καρλικόβης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεσιλόβου Κ. Καρλικόβης Ν. Δράμας 1) Η κοινότητα Καρλικόβης αποσπάται από την επαρχία Ζίχνης του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας 1) Ο οικισμός Γραμέντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γραμμένη. 2) Ο οικισμός Καρλίκοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόπολις. 3) Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μικροπόλεως Ν. Δράμας. 4) Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρλικόβης