Παραδοσιακά Τραγούδια

Μιά γαλάζια Περιστέρα

Πέρνα Γιώργημ

Βουλγαρούδες Κατεβαίνουν

Γιώργουμ σάν πάς στον πόλεμο

Μιά Πασχαλιά και μιά Λαμπρή

Ο Τσερκέζος

Θέλω να πάω στην Αραπιά

Πάνε ζήτησέ την Μάνα του παπἀ την Κόρη

Άχ χείλη μου μελαχρινό