Το τοπικό συμβούλιο της Μικρόπολης

Το τοπικό συμβούλιο της Μικρόπολης αποτελείται από:
Σουλτάνα Παπαδοπούλου του Αλέκου Πρόεδρος
Τοπικοί σύμβουλοι
Κουρκουρίδης Αριστείδης
Βιβή Τσιτσιράκη
Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι από την Μικρόπολη είναι:
Βουγιουκλή Ελένη του Θωμά
Βουγιουκλής Γεώργιος του Ηλία
Χριστόπουλος Κωσταντίνος του Ιωάννη

Ότιδήποτε αφορά την κοινότητα μπορείτε να απευθύνεστε στην πρόεδρο αλλά και στους υπόλοιπους τοπικούς και δημοτικούς συμβούλους!

Τηλ. +30 2522 031202