Το τοπικό συμβούλιο της Μικρόπολης

Το τοπικό συμβούλιο της Μικρόπολης αποτελείται από:
Αβραάμ Δαυίδ Πρόεδρος
Τοπικοί σύμβουλοι
Κουρκουρίδης Αριστείδης
Ξηρόπουλος Μιχάλης
Αβραάμ Θωμάς
Παπαϊωάννου Δημήτρης
Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι από την Μικρόπολη είναι:
Βουγιουκλή Ελένη
Σμολοκτός Νικόλαος
Παπαδοπούλου Σουλτάνα

Ότιδήποτε αφορά την κοινότητα μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο αλλά και στους υπόλοιπους τοπικούς και δημοτικούς συμβούλους!

Τηλ. +30 2522 031202