Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Μενοικίου

Η καλύτερη πρόσβαση του Μενοικίου γίνεται από το χωριό Μικρόπολη, σε υψόμετρο 340 μ., όπου λειτουργεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (ΚΠΕ) των επισκεπτών. Για να φθάσει ο επισκέπτης στη Μικρόπολη, θα πρέπει να ακολουθήσει οδικώς από την πόλη της Δράμας την Εθνική οδό Δράμας – Νευροκοπίου. Μετά από 28 χιλ., αμέσως  μετά την Προσοτσάνη υπάρχει η διασταύρωση προς τη Μικρόπολη. Μετά τη διασταύρωση υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες που οδηγούν   στη θέση “Πλατάνια”, όπου βρίσκεται το κέντρο του «Περιβαλλοντικού Πεδίου».

Για την επίσκεψη του ΚΠΕ συνιστάται η προηγούμενη επικοινωνία με το Δημαρχείο Προσοτσάνης.  Στο ΚΠΕ υπάρχει οπτικοακουστικό πληροφοριακό υλικό για όλες τις οικολογικές αξίες του Μενοικίου Όρους. Το ΚΠΕ κτίσθηκε και εξοπλίσθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE-ΦΥΣΗ «Διαχειριστικές Δράσεις Περιοχών Ειδικής Προστασίας (SPAs) στην Ελλάδα» που επιμελήθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και συγκεκριμένα οι ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (ΙΔΕ). Σήμερα, λειτουργεί με την ευθύνη της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Δήμου Προσοτσάνης, υπό την άμεση διοικητική επίβλεψη του Δασαρχείου Δράμας και την επιστημονική υποστήριξη του ΙΔΕ.